Zaměření výzkumu na CEITEC MU

Výzkum na CEITEC MU se zaměřuje především na živé vědy (Life Sciences)

​Více o výzkumu na stránkách CEITEC.CZ

Výzkumné oblasti

Strukturní biologie

Program Strukturní biologie je zaměřen na integraci poznatků o struktuře biologicky významných makromolekul - proteinů, nukleových kyselin a jejich komplexů. Cílem je získat vědomosti nutné pro pochopení základních funkcí a životních procesů na molekulární a buněčné úrovni.


Genomika a proteomika rostlinných systémů

Program Genomika a proteomika rostlinných systémů je zaměřen na pochopení evolučně založených strategií rostlinných systémů při podpoře jejich aplikací v technologiích budoucích generací.Molekulární medicína

Hlavní cíle programu jsou využít moderních přístupů k analýze genomů (lidských i mikrobiálních); na molekulární úrovni studovat vlastnosti buněk související s nádorovou transformací a rezistencí vůči moderní protinádorové léčbě a analyzovat mechanizmy vedoucí k poruchám imunitní odpovědi organizmu.


Výzkum mozku a lidské mysli

Program Výzkum mozku a lidské mysli byl vytvořen pro podporu spolupráce teoretických, experimentálních a klinických studií o mozku, od molekulární úrovně až po úroveň chování a úroveň kognitivní.