Realizované projekty na CEITEC MU

Řízení a správu zejména národních projektů realizovaných na CEITEC MU ve smyslu ekonomickém, administrativním a výkaznickém zajišťuje Oddělení administrace projektů. Zde je přehled nejvýznamnějších z nich.

1) REMAP - Regulace rostlinné meiózy a vývoj technologií k její manipulaci

Registrační čísloCZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000479
Grantové schémaOperační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
Prioritní osa02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investiční priorita02.1.01 Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
Specifický cíl02.1.01.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků
Období řešení1. 1. 2017 – 31. 10. 2022
Výše podpory96 941 549,56 Kč
Řešitel na MUMgr. Karel Říha, Ph.D


2) RIAT-CZ

Grantové schéma:Interreg V-A Rakousko-Česká republika
Prioritní osa: PO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Poskytovatel dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj
Období řešení:1. 9. 2016 – 31. 8. 2019
Koordinátorka projektu:Prof. Michaela Wimmerová
Celková výše podpory:€ 1 494 784
Hlavní partneři:Vienna Biocenter Core Facilities GmbH (VBCF) a CEITEC (MU a VUT)
Partneři projektu:Vienna Biocenter Core Facilities GmbH (VBCF) (Koordinátor projektu)
Institute of Science and Technology Austria (IST Austria)
MU (CEITEC), VUT (CEITEC), FNUSA (ICRC); dále 12 „Strategických partnerů“


3) Protein Dynamics Centre

Grantové schéma:Interreg V-A Rakousko-Česká republika
Prioritní osa:PO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Poskytovatel dotace:Evropský fond pro regionální rozvoj
Období řešení:1. 9. 2016 – 31. 8. 2019
Koordinátor projektu:Mgr. Jiří Nováček, Ph.D.
Celková výše podpory: € 898 782,24
Partneři projektu:Center for Advanced Bioanalysis GmbH (Koordinátor)
CEITEC MU


4) CIISB4HEALTH

Registrační čísloCZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776
Grantové schémaOperační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
Prioritní osa02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investiční priorita02.1.01 Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
Specifický cíl02.1.01.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků
Období řešení1. 4. 2017 – 31. 3. 2021
Výše podpory278 681 243,24 Kč
Řešitel na MUProf. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
Partner projektuBiotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.