HR strategie (HRS4R)HR excelence ve výzkumu: HR strategie a akční plán

Již od svého založení považuje CEITEC MU své zaměstnance za klíčové pro vybudování úspěšného vědeckého centra a realizaci kvalitního výzkumu. Samotná špičková infrastruktura, moderní laboratoře a alokované finanční prostředky neznamenají nic bez kvalitních lidí.


CEITEC MU dlouhodobě pracuje na zlepšování v oblasti personálního managementu a rozvoje lidských zdrojů. V rámci toho byla formulovaná HR strategie a prováděcí akční plán, to vše v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a pracovnice a Kodexu pro nábor vědeckých pracovníků a pracovnic (tzv. European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).
Díky implementaci moderních HR principů vhodných pro akademické a vědecké prostředí věříme, že dosáhneme významného pokroku v oblasti péče o zaměstnance a řízení lidských zdrojů.


Cílová skupina

Cílovou skupinou HR strategie a realizovaného akčního plánu jsou všichni výzkumní pracovníci a pracovnice. Každá skupina vědců a vědkyň, dle fáze jejich kariéry od PhD, přes postdoc, po vedoucí pozici, čelí odlišným výzvám a má jiné potřeby – to je v rámci konkrétních aktivitách reflektováno.  
Věříme, že implementace akčního plánu přinese pozitivní změny také pro pracovníky administrativy a technický personál, a to prostřednictvím kultivace interní kultury ústavu a pracovních podmínek obecně. 


Co zahrnuje Akční plán?

Akční plán formuluje priority a aktivity pro období pěti let (2018-2023). V roce 2021 proběhne první sebe-hodnocení v roce 2023 proběhne externí hodnocení.


HR strategie a akční plán jsou rozděleny do následujících oblastí:


   1. Nábor a adaptace zaměstnanců
   2. Kariérní systém, vedení a školení
   3. Pracovní podmínky
   4. Kultivace vnitřní kultury a správy instituce
   5. Diverzita, internacionalizace a rovné příležitosti

HR Strategie a HR Award Akční plán:


Více informací naleznete zde:


Kontakt

Eliška Handlířová
HR Award koordinátorka

Telefon:     +420 54949 4481
Mobil:        +420 724 517 046
Email:         eliska.handlirova@ceitec.muni.cz
Kancelář:   Kamenice 753/5, Brno, 625 00, office E35/166