Kvalitní adaptace vede k vyšší spokojenosti a lepšímu pracovnímu výkonu

17. 3. 2021

Nedávno vydané opatření ředitele k adaptaci zaměstnanců CEITEC MU definuje základní principy adaptačního procesu. Toto opatření bylo vydáno na základě analýzy HR Award (2018), která upozornila na nejednotnost kvality a podoby adaptace v jednotlivých výzkumných týmech a její relativně nižší standard ve srovnání s úspěšnými vědeckými institucemi. Úspěšně realizovaná adaptace je stěžjní pro každou organizaci a má pozitivní efekt na spokojenost zaměstnanců a také jejich produktivitu; připravuje zaměstnance na jejich novou profesní roli a seznamuje je s interní kulturou organizace. Zároveň zaměstnance vtahuje do komunity. Výzkumy ukazují, že prvních 90 dní je naprosto zásadní pro budování vztahů s kolegy a kolegyněnmi a s organizací. Přečtěte si více ZDE (článek je k dispozici pouze v angličtině).


Náborová politika jako nástroj vědecké excelence

4. 1. 2021

CEITEC je centrem vědecké excelence a jeho cílem je produkovat vysoce kvalitní výsledky základního výzkumu, které budou publikovány v prestižních časopisech a vysoce citovány. Ale co ovlivňuje vědeckou excelenci? Existuje nějaký univerzální recept na kvalitní výzkum? Vědecké výsledky každé výzkumné skupiny často přímo závisí na znalostech a motivaci jednotlivých členů výzkumného týmu. Cílem nové náborové politiky CEITEC Masarykovy univerzity je přilákat, motivovat a udržet si nejlepšího možného kandidáta na danou výzkumnou pozici, který bude vybrán výhradně na základě svých znalostí a dovedností a jehož hodnoty se budou nejlépe hodit k hodnotám a strategickým cílům ústavu. Čtěte více ZDE.


Tablo administrativy spuštěno

1. 9. 2020

Potřebujete rychle zjistit, na koho se obrátit, nebo jak postupovat? Nově spouštíme webový portál, kde najdete všechny důležité informace: http://admin-muni.ceitec.cz. Toto „tablo administrativy“ Vás seznámí s jednotlivými odděleními, jejich pracovnicemi a pracovníky a jejich agendou. Využít můžete také sekci „Potřebuji si vyřídit“, která obsahuje nejčastější otázky a odpovědi na ně. Portál bude postupně rozšiřován tak, aby se stal užitečným pomocníkem nejen pro nové zaměstnance.


Váš průvodce po CEITEC MU

23. 3. 2020

Kvalitní adaptace a informovanost zaměstnanců je stěžejní pro efektivní start v novém týmu a na nové instituci. Nová brožura pro zaměstnance ústavu přináší komplexní informace, které využijí jak noví, tak stávající zaměstnanci. Brožura je ke stažení k dispozici ZDE.Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 2020

11. 2. 2020

Oslavili jsme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, ceníme si přínosu žen ve vědě a společnosti. Ženy vědkyně stojí za inovativním výzkumem po celém světě. I přes jejich pozoruhodný vědecký přínos představují ženy stále jen asi jednu třetinu výzkumných pracovníků na světě, jsou placeny méně než jejich kolegové vědci a jejich práce málokdy dostává uznání, které si zaslouží. CEITEC děkuje všem svým ženám působícím ve vědě za jejich obrovský přínos pro vědu a celou společnost. Přečtěte si více ZDE.


Doktorandka Aneta Ledererová z institutu CEITEC získala Pamětní grant Martiny Roeselové, který jí pomůže skloubit vědeckou kariéru s mateřstvím

18. 12. 2019

Nadační fond Martiny Roeselové má za cíl podporovat vědce a vědkyně působící v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o předškolní děti. Fond poskytuje finanční příspěvek vybraným vědcům s názvem Pamětní grant Martiny Roeselové.

CEITEC si je tohoto problému dobře vědom, a proto vyvinul řadu nástrojů a opatření konsolidovaných v takzvané politice rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Tato opatření umožňují stanovit podmínky podpory pro zaměstnance v různých fázích jejich vědecké kariéry i během mateřství. Přečtěte si více ZDE.


Projekt LIBRA byl úspěšně uzavřen. Sjednocení inovačních snah evropských výzkumných center o dosažení rovnosti žen a mužů v akademické sféře.

21. 6. 2019

Čtěte více (článek je dostupný pouze v angličtině).


CEITEC MU podporuje komunikaci od zaměstnanců k vedení i propojování různých skupin pracovníků

22. 5. 2019

Tzv. bottom-up komunikace, kdy zaměstnanci komunikují s vedením institutu, je zásadní pro budování optimálního pracovního prostředí. CEITEC MU si zakládá na partnerském vztahu mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky instituce. Propojování různých skupin zaměstnanců je důležité také proto, aby se prohloubila spolupráce a vzájemné porozumění (typicky mezi vědci/vědkyněmi a administrativou).

Nový dokument (dostupný v anglickém znění na základě přihlášení do IS.MUNI.CZ) dává souhrnný přehled o dostupných nástrojích, komunikačních kanálech, akcích a dalších podpůrných službách, které jsou dostupné pro jednotlivé kategorie zaměstnanců tak, jak je definuje Kariérní systém. Materiál identifikuje prostor pro další rozvoj a ve své druhé části obsahuje konkrétní doporučení, která byla projednána vedením ústavu a Kolegiem ředitele. Implementace těchto doporučení byla již schválena ředitelem institutu. 

Zjistěte, jaké možnosti jsou Vám již nyní k dispozici a jaké změny jsou plánovány v následujících letech.  

Oceníme Vaše komentáře, zpětnou vazbu či náměty týkající se publikované zprávy! Pište nám na  hraward@ceitec.muni.cz.  


Institut CEITEC MU přijal nový kariérní systém 

15. 5. 2019

Po dvou letech vnitřních diskusí, včetně konzultací s Vědeckou radou, byl s účinností od 1. dubna 2019 přijat nový kariérní systém. Tato norma formalizuje a upřesňuje principy, které jsou standardně aplikovány západními vědeckými centry působícími v oblasti věd o živé přírodě (life sciences). Kariérní systém ukončil praxi předávání pozice vedoucí/ho výzkumné skupiny a uvedl do praxe nástroje proti tzv. inbreedingu. Norma dále reguluje principy a předpoklady pro kariérní postup, rozvoj i změny kariéry pro všechny kategorie zaměstnanců institutu (např. z vědecké na technickou či administrativní). Čtěte více (článek je dostupný pouze v angličtině).


CEITEC MU hrdým nositelem HR Award

7. 1. 2019

CEITEC MU získal jako první výzkumný institut v České republice ocenění HR Excellence in Research, známé jako HR Award. Více zde
Další novinky najdete v anglickém jazyce