36 mil EUR

celkový rozpočet

304 vědeckých

zaměstnanců

31 výzkumných

skupin

Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity (CEITEC MU) je samostatným vysokoškolským ústavem, který vznikl na Masarykově univerzitě jako součást vědeckého centra excelence CEITEC (Central European Institute of Technology). CEITEC MU tvoří klíčovou část špičkové výzkumné infrastruktury, která byla vybudována v roce 2014 v areálu Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích a poskytuje špičkové vybavení a optimální podmínky pro základní, ale i aplikovaný výzkum zejména v oblasti věd o živé přírodě.

Hlavními prioritami CEITEC je mezinárodní rozměr výzkumné spolupráce a její mezioborový charakter. Propojujícím prvkem mezi vědními obory jsou především sdílené laboratoře, které nabízí optimální podmínky pro řešení multidisciplinárních otázek v oblastech strukturní biologie, genomiky a proteomiky, molekulární medicíny, neurověd, nanotechnologií a mikrotechnologií.

CEITEC Masarykovy univerzity

CEITEC MU – Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity - člen konsorcia CEITEC, je předním vědeckým centrum v ČR zaměřeným na výzkum a vývoj v oblasti věd o živé přírodě.

CEITEC sídlí v Brně, ve městě, kde G.J. Mendel položil základy moderní genetiky.

Mladé a dynamické interdisciplinární centrum je zaměřeno na vědu o rostlinách, strukturální biologii, molekulární medicínu a neurovědu.

CEITEC získává špičkové granty EU a stal se nedílnou součástí významných evropských vědeckých sítí. Její úspěch lze připsat nejen moderním, efektivně spravovaným sdíleným laboratořím, ale také jejím lidem.

Centrum CEITEC zaměstnává vynikající vědce z celého světa, kteří se zavázali plnit poslání ke zlepšení kvality života a lidského zdraví. CEITEC se snaží poskytovat motivující a inovativní vědecké prostředí, nejmodernější výzkumnou infrastrukturu a podpůrnou kulturu otevřené komunikace a rovných příležitostí. Další informace naleznete
ZDE.

Výzkumné oblasti

Strukturní biologie

Program Strukturní biologie sdružuje výzkumné skupiny, které se zabývají studiem složité a fascinující choreografie života na buněčné, molekulární a atomové úrovni. Zobrazujeme detailní strukturu buněk, jejich funkčních oddílů, až na detail jednotlivých proteinů, nukleových kyselin a jejich komplexů. 


Genomika a proteomika rostlinných systémů

Výzkumný program Genomika a proteomika rostlinných systémů je zaměřen na porozumění vývojovým strategiím rostlin. Poznatky získané pomocí -omických přístupů, v kombinaci s našimi výzkumnými zkušenostmi v oblasti vývojové a stresové biologie rostlin, se následně využívají k rozvoji nových zemědělských, biotechnologických a biomedicínských aplikací.


Molekulární medicína

Cílem programu Molekulární medicína je prohloubit poznání základních molekulárních mechanismů řady nemocí, především rakoviny. Ve svém výzkumu se vědci programu zaměřují na různé typy leukémií a vybrané solidní nádory, zabývají se také mikroprostředím imunitních buněk, regulací transkripce, repertoárem B a T buněčných receptorů a významem modifikací RNA ve vrozené imunitě.


Výzkum mozku a lidské mysli

Program Výzkum mozku a lidské mysli byl vytvořen pro podporu spolupráce teoretických, experimentálních a klinických studií o mozku, od molekulární úrovně až po úroveň chování a úroveň kognitivní.

 

 


Pokročilé nano a mikrotechnologie

Oblast se zaměřuje na nanotechnologie materiálů a struktur obecně vhodných pro nanoelektroniku a nanofotoniku. Zahrnuje jak přípravu, tak i charakterizaci nanostruktur vykazujících unikátní vlastnosti, které umožňují kvalitativně nové aplikace.

 


Více o výzkumu na CEITEC MU můžete nalézt ZDE

​​O CEITEC

CEITEC (Středoevropský technologický institut) vznikl v roce 2011 na pevných základech šesti významných brněnských univerzit a výzkumných institucí s dlouholetou historií.

Od doby jeho nedávného vzniku se daří budovat nejen regionálně významné vědecké centru a již nyní se řadí mezi špičkové evropské instituce.