Realizované projekty na CEITEC MU

Řízení a správu zejména národních projektů realizovaných na CEITEC MU ve smyslu ekonomickém, administrativním a výkaznickém zajišťuje Oddělení administrace projektů. Zde je přehled nejvýznamnějších z nich.

1) REMAP - Regulace rostlinné meiózy a vývoj technologií k její manipulaci


Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000479
Grantové schéma Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
Prioritní osa 02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investiční priorita 02.1.01 Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
Specifický cíl 02.1.01.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků
Období řešení 1. 1. 2017 – 31. 10. 2022
Výše podpory 96 941 549,56 Kč
Řešitel na MU Mgr. Karel Říha, Ph.D


2) RIAT-CZ


Grantové schéma: Interreg V-A Rakousko-Česká republika
Prioritní osa:  PO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Poskytovatel dotace:  Evropský fond pro regionální rozvoj
Období řešení: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019
Koordinátorka projektu: Prof. Michaela Wimmerová
Celková výše podpory: € 1 494 784
Hlavní partneři: Vienna Biocenter Core Facilities GmbH (VBCF) a CEITEC (MU a VUT)
Partneři projektu: Vienna Biocenter Core Facilities GmbH (VBCF) (Koordinátor projektu)
Institute of Science and Technology Austria (IST Austria)
MU (CEITEC), VUT (CEITEC), FNUSA (ICRC); dále 12 „Strategických partnerů“


3) Protein Dynamics Centre


Grantové schéma: Interreg V-A Rakousko-Česká republika
Prioritní osa: PO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Poskytovatel dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj
Období řešení: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019
Koordinátor projektu: Mgr. Jiří Nováček, Ph.D.
Celková výše podpory:  € 898 782,24
Partneři projektu: Center for Advanced Bioanalysis GmbH (Koordinátor)
CEITEC MU


4) CIISB4HEALTH


Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776
Grantové schéma Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
Prioritní osa 02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investiční priorita 02.1.01 Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
Specifický cíl 02.1.01.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků
Období řešení 1. 4. 2017 – 31. 3. 2021
Výše podpory 278 681 243,24 Kč
Řešitel na MU Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
Partner projektu Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.