Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D. Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D. Vedoucí oddělení
Telefon: +420 54949 3798
E-mail: ,
Kancelář:

Olga Křížová Olga Křížová Manažerka PhD studia
Telefon: +420 54949 5252
E-mail:
Kancelář:

Ing. Daniela Tršová, Ph.D. Ing. Daniela Tršová, Ph.D. Business Development Manager
Telefon: +420 54949 7695
Mobil: +420 777 472 878
E-mail:
Kancelář:

Ing. Kateřina Ornerová, Ph.D. Ing. Kateřina Ornerová, Ph.D. Vedoucí oddělení – dlouhodobá nepřítomnost
Mobil: 603 144 389
E-mail:
Kancelář:
Masarykova univerzita - CEITEC Masarykova Univerzita

Mgr. Romana Gáborová Mgr. Romana Gáborová Specializovaná vědecká pracovnice junior
Telefon: +420 54949 6568
E-mail:
Kancelář:

Mgr. Karolína Marková Mgr. Karolína Marková Training manager
Telefon: +420 54949 8735
E-mail:
Kancelář:


Oddělení strategie a vědy poskytuje podporu a servis ústavu v oblasti vědy, výzkumu, studia a inovací.

Činnosti oddělení zahrnuje tyto oblasti:

  • hodnocení vědy (příprava podkladů pro interní a externí evaluaci, zpracování dat pro národní hodnocení, komunikace s RMU a dalšími hodnotícími subjekty, navrhování hodnotících strategií a kritérií, vytváření scientometrických analýz a benchmarků na různých úrovních)
  • vědecké ceny a ocenění (informační a konzultační servis pro zaměstnance a studenty CEITEC MU, asistence při vytváření nominací, interní sběr, statistika),
  • vědecké výstupy a RIV (příprava podkladů pro RIV hodnocení v jednotlivých hodnotících pilířích, analýza dat, řešení sporných hodnocení s RVVI, asistence při vykazování výsledků a správa výsledkové databáze v rámci IS MU, informační servis)
  • koordinace a metodická podpora správy, využívání a rozvoje výzkumné infrastruktury na ústavu, ve spolupráci s představitelem vedení pro výzkumnou infrastrukturu
  • studijní agenda (zavádění nově akreditovaných programů do výuky, přijímací řízení, propagace a příprava propagačních materiálů, nostrifikace předchozího vzdělání, asistence zahraničním studentům, vytváření rozvrhů, komunikace s vyučujícími, konzultační servis pro studenty, formování koncepce studia, koordinace společných aktivit CEITEC PhD School – PhD day, společné semináře atd.)
  • postdoktorální program včetně přípravy série školení
  • stáže (spolupráce s Centrem zahraniční spolupráce MU)
  • skautování vědeckých výsledků vhodných pro technologický transfer a komercializaci duševního vlastnictví, propojování zjištěné nabídky vznikajících vědeckých výsledků a technologií s informacemi o technologických trendech a potřebách trhu s cílem vyhodnotit komerční potenciál, identifikace vhodných firem a dalších partnerů z aplikační sféry s cílem zvýšit úroveň technologické připravenosti vědeckých výsledků, spolupráce s Centrem pro transfer technologií MU