Oddělení administrace projektů

Mgr. Alice Valterová Mgr. Alice Valterová Vedoucí oddělení
Telefon: +420 54949 4252
E-mail:
Kancelář:

Ing. Barbora Vlasáková Ing. Barbora Vlasáková Projektová manažerka
Telefon: +420 54949 4524
E-mail:
Kancelář:

Mgr. Nikola Repková Mgr. Nikola Repková Koordinátorka OP VVV
Telefon: +420 54949 5777
E-mail: ,
Kancelář:

Ing. Nikola Peclová Ing. Nikola Peclová Administrátorka projektu
Telefon: +420 54949 5535
E-mail: ,
Kancelář:

Ing. Jana Slouková Ing. Jana Slouková Administrátorka projektu
Telefon: +420 54949 5614
E-mail:
Kancelář:

Mgr. Kateřina Vágnerová Mgr. Kateřina Vágnerová Zástupkyně vedoucího oddělení, Manažerka sdílených laboratoří
Telefon: +420 54949 8039
Mobil: +420 777 471 520
E-mail:
Kancelář:

Romana Penčevová Romana Penčevová Administrátorka projektu, Administrátorka - specialistka
Telefon: +420 54949 4279, +420 773 467 352
Mobil: +420 773 467 352
E-mail:
Kancelář:

Mgr. Iva Vrubelová Mgr. Iva Vrubelová Projektová manažerka
Telefon: +420 54949 6256
E-mail:
Kancelář:

Mgr. Petra Zavřelová Mgr. Petra Zavřelová Projektová manažerka
Telefon: +420 54949 4205
E-mail:
Kancelář:

Bc. Radka Matějíčková Bc. Radka Matějíčková Administrátorka projektu
Telefon: +420 54949 6783
E-mail:
Kancelář:

Mgr. Karolína Zoufalová Mgr. Karolína Zoufalová Administrátorka projektu
Telefon: +420 54949 8735
E-mail:
Kancelář:

Ing. Alina Zastulka Ing. Alina Zastulka Projektová manažerka
Telefon: +420 54949 5360
E-mail:
Kancelář:

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Projektová manažerka
Telefon: +420 54949 4615
E-mail:
Kancelář:

Mgr. Ivana Chalupová Mgr. Ivana Chalupová Administrátorka projektu
Telefon: +420 54949 8762
E-mail:
Kancelář:

Ing. Terezie Schönová Ing. Terezie Schönová Administrátorka projektu
Telefon: +420 54949 4444
E-mail:
Kancelář:

Ing. Petra Balga Ing. Petra Balga Projektová manažerka
Telefon: +420 54949 3083
E-mail:
Kancelář:

Ing. Martina Blahová Ing. Martina Blahová Administrátorka projektu
Telefon: +420 54949 6176
E-mail:
Kancelář:

Oddělení administrace projektů zajišťuje administrativní řízení a správu projektů realizovaných na CEITEC MU v souladu s podmínkami Poskytovatele a vnitřními předpisy MU a CETEC MU. Dále oddělení zajištuje agendu související s provozem Sdílených laboratoří na CEITEC MU.

Mezi hlavní úkoly oddělení patří zejména:

Zajištění administrativních úkonů souvisejících se správou projektů (odevzdání průběžných zpráv, průběžná kontrola dodržování harmonogramu a výstupů projektu, komunikace s poskytovatelem, řízení změn projektu, řízení rizik projektu)
Metodický výklad pravidel projektu daných Poskytovatelem
Dohled nad dodržováním zásad a pravidel daných Poskytovatelem dotace ve spolupráci s Projektovým týmem
Vedení kompletní elektronické a listinné evidence dokumentů vztahujících se k projektu
Zajištění podkladů pro interní a externí audit ve spolupráci s Řešitelem projektu
Koordinace činností souvisejících s požadavky udržitelnosti projektu
Kalkulace cen za využití služeb Sdílených laboratoří (Core Facilit)
Analýzy využitelnosti a nákladovosti Sdílených laboratoří (Core Facilit)