Oddělení administrace projektů

Mgr. Alice Valterová Mgr. Alice Valterová Vedoucí oddělení
Telefon: +420 54949 4252
Mobil: +420 777 926 669
E-mail:
Kancelář:

Mgr. Kateřina Vágnerová Mgr. Kateřina Vágnerová Zástupkyně vedoucího oddělení, Manažerka sdílených laboratoří
Telefon: +420 54949 8039
Mobil: +420 777 471 520
E-mail:
Kancelář:

Ing. Jana Slouková Ing. Jana Slouková Administrátorka projektu
Telefon: +420 54949 5614
Mobil: 775 531 674
E-mail:
Kancelář:

Romana Penčevová Romana Penčevová Administrátorka projektu, Administrátorka - specialistka
Telefon: +420 54949 4279, +420 773 467 352
E-mail:
Kancelář:

Mgr. Petra Zavřelová Mgr. Petra Zavřelová Projektová manažerka
Telefon: +420 54949 4205
E-mail:
Kancelář:

Bc. Radka Matějíčková Bc. Radka Matějíčková Projektová manažerka
Telefon: +420 54949 6783
Mobil: 770 185 407
E-mail:
Kancelář:

Ing. Alina Zastulka Ing. Alina Zastulka Administrátorka projektu
Telefon: +420 54949 5360
E-mail:
Kancelář:

Mgr. Ivana Chalupová Mgr. Ivana Chalupová Projektová manažerka
Telefon: +420 54949 8762
E-mail:
Kancelář:

Ing. Terezie Schönová Ing. Terezie Schönová Projektová manažerka
Telefon: +420 54949 4444
E-mail:
Kancelář:

Ing. Petra Balga Ing. Petra Balga Projektová manažerka, Specialistka OP VVV
Telefon: +420 54949 3083
E-mail:
Kancelář:

Ing. Martina Blahová Ing. Martina Blahová Administrátorka projektu
Telefon: +420 54949 6176
E-mail:
Kancelář:

Mgr. Veronika Hrčková Mgr. Veronika Hrčková Administrátorka projektu
Telefon: +420 54949 6130
E-mail:
Kancelář:

Mgr. Bc. Michaela Musilová Mgr. Bc. Michaela Musilová Projektová manažerka
Telefon: +420 54949 7320
E-mail:
Kancelář:

Ing. et Ing. Mariana Tesařová, MSc Ing. et Ing. Mariana Tesařová, MSc Projektová manažerka
Telefon: +420 54949 8175, +420 54949 4615
E-mail:
Kancelář:

Ing. et Ing. Markéta Honzová Ing. et Ing. Markéta Honzová Administrátorka projektu
Telefon: +420 54949 4168
E-mail:
Kancelář:

Oddělení administrace projektů zajišťuje administrativní řízení a správu projektů realizovaných na CEITEC MU v souladu s podmínkami Poskytovatele a vnitřními předpisy MU a CETEC MU. Dále oddělení zajištuje agendu související s provozem Sdílených laboratoří na CEITEC MU.

Mezi hlavní úkoly oddělení patří zejména:

Zajištění administrativních úkonů souvisejících se správou projektů (odevzdání průběžných zpráv, průběžná kontrola dodržování harmonogramu a výstupů projektu, komunikace s poskytovatelem, řízení změn projektu, řízení rizik projektu)
Metodický výklad pravidel projektu daných Poskytovatelem
Dohled nad dodržováním zásad a pravidel daných Poskytovatelem dotace ve spolupráci s Projektovým týmem
Vedení kompletní elektronické a listinné evidence dokumentů vztahujících se k projektu
Zajištění podkladů pro interní a externí audit ve spolupráci s Řešitelem projektu
Koordinace činností souvisejících s požadavky udržitelnosti projektu
Kalkulace cen za využití služeb Sdílených laboratoří (Core Facilit)
Analýzy využitelnosti a nákladovosti Sdílených laboratoří (Core Facilit)