Interní dokumenty CEITECu MU

VĚDA A VÝZKUM

  • Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací platná pro léta 2013 až 2015
  • Dělení vědeckých výsledků mezi organizační jednotky MU
  • Záznam o vědeckém výsledku a souhlas s autorstvím
  • Doporučení pro uvádění afiliací a dedikací v publikacích
  • Common Publication Policy
  • Správa publikací - FAQ
  • Metodika výpočtu výše motivačního příspěvku výzkumným skupinám CEITEC MU za vědeckou excelenci v roce 2011