Váš průvodce po CEITEC MU

23. 3. 2020

Kvalitní adaptace a informovanost zaměstnanců je stěžejní pro efektivní start v novém týmu a na nové instituci. Nová brožura pro zaměstnance ústavu přináší komplexní informace, které využijí jak noví, tak stávající zaměstnanci. Brožura je ke stažení k dispozici ZDE.Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 2020

11. 2. 2020

Oslavili jsme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, ceníme si přínosu žen ve vědě a společnosti. Ženy vědkyně stojí za inovativním výzkumem po celém světě. I přes jejich pozoruhodný vědecký přínos představují ženy stále jen asi jednu třetinu výzkumných pracovníků na světě, jsou placeny méně než jejich kolegové vědci a jejich práce málokdy dostává uznání, které si zaslouží. CEITEC děkuje všem svým ženám působícím ve vědě za jejich obrovský přínos pro vědu a celou společnost. Přečtěte si více ZDE.


Doktorandka Aneta Ledererová z institutu CEITEC získala Pamětní grant Martiny Roeselové, který jí pomůže skloubit vědeckou kariéru s mateřstvím

18. 12. 2019

Nadační fond Martiny Roeselové má za cíl podporovat vědce a vědkyně působící v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o předškolní děti. Fond poskytuje finanční příspěvek vybraným vědcům s názvem Pamětní grant Martiny Roeselové.

CEITEC si je tohoto problému dobře vědom, a proto vyvinul řadu nástrojů a opatření konsolidovaných v takzvané politice rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Tato opatření umožňují stanovit podmínky podpory pro zaměstnance v různých fázích jejich vědecké kariéry i během mateřství. Přečtěte si více ZDE.


Projekt LIBRA byl úspěšně uzavřen. Sjednocení inovačních snah evropských výzkumných center o dosažení rovnosti žen a mužů v akademické sféře.

21. 6. 2019

Čtěte více (článek je dostupný pouze v angličtině).


CEITEC MU podporuje komunikaci od zaměstnanců k vedení i propojování různých skupin pracovníků

22. 5. 2019

Tzv. bottom-up komunikace, kdy zaměstnanci komunikují s vedením institutu, je zásadní pro budování optimálního pracovního prostředí. CEITEC MU si zakládá na partnerském vztahu mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky instituce. Propojování různých skupin zaměstnanců je důležité také proto, aby se prohloubila spolupráce a vzájemné porozumění (typicky mezi vědci/vědkyněmi a administrativou).

Nový dokument (dostupný v anglickém znění na základě přihlášení do IS.MUNI.CZ) dává souhrnný přehled o dostupných nástrojích, komunikačních kanálech, akcích a dalších podpůrných službách, které jsou dostupné pro jednotlivé kategorie zaměstnanců tak, jak je definuje Kariérní systém. Materiál identifikuje prostor pro další rozvoj a ve své druhé části obsahuje konkrétní doporučení, která byla projednána vedením ústavu a Kolegiem ředitele. Implementace těchto doporučení byla již schválena ředitelem institutu. 

Zjistěte, jaké možnosti jsou Vám již nyní k dispozici a jaké změny jsou plánovány v následujících letech.  

Oceníme Vaše komentáře, zpětnou vazbu či náměty týkající se publikované zprávy! Pište nám na hraward@ceitec.muni.cz.  


Institut CEITEC MU přijal nový kariérní systém 

15. 5. 2019

Po dvou letech vnitřních diskusí, včetně konzultací s Vědeckou radou, byl s účinností od 1. dubna 2019 přijat nový kariérní systém. Tato norma formalizuje a upřesňuje principy, které jsou standardně aplikovány západními vědeckými centry působícími v oblasti věd o živé přírodě (life sciences). Kariérní systém ukončil praxi předávání pozice vedoucí/ho výzkumné skupiny a uvedl do praxe nástroje proti tzv. inbreedingu. Norma dále reguluje principy a předpoklady pro kariérní postup, rozvoj i změny kariéry pro všechny kategorie zaměstnanců institutu (např. z vědecké na technickou či administrativní). Čtěte více (článek je dostupný pouze v angličtině).


CEITEC MU hrdým nositelem HR Award

7. 1. 2019

CEITEC MU získal jako první výzkumný institut v České republice ocenění HR Excellence in Research, známé jako HR Award. Více zde
Další novinky najdete v anglickém jazyce