Projekt LIBRA byl úspěšně uzavřen. Sjednocení inovačních snah evropských výzkumných center o dosažení rovnosti žen a mužů v akademické sféře.

21. 6. 2019

Čtěte více (článek je dostupný pouze v angličtině).


CEITEC MU podporuje komunikaci od zaměstnanců k vedení i propojování různých skupin pracovníků

22. 5. 2019

Tzv. bottom-up komunikace, kdy zaměstnanci komunikují s vedením institutu, je zásadní pro budování optimálního pracovního prostředí. CEITEC MU si zakládá na partnerském vztahu mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky instituce. Propojování různých skupin zaměstnanců je důležité také proto, aby se prohloubila spolupráce a vzájemné porozumění (typicky mezi vědci/vědkyněmi a administrativou).

Nový dokument (dostupný v anglickém znění na základě přihlášení do IS.MUNI.CZ) dává souhrnný přehled o dostupných nástrojích, komunikačních kanálech, akcích a dalších podpůrných službách, které jsou dostupné pro jednotlivé kategorie zaměstnanců tak, jak je definuje Kariérní systém. Materiál identifikuje prostor pro další rozvoj a ve své druhé části obsahuje konkrétní doporučení, která byla projednána vedením ústavu a Kolegiem ředitele. Implementace těchto doporučení byla již schválena ředitelem institutu. 

Zjistěte, jaké možnosti jsou Vám již nyní k dispozici a jaké změny jsou plánovány v následujících letech.  

Oceníme Vaše komentáře, zpětnou vazbu či náměty týkající se publikované zprávy! Pište nám na hraward@ceitec.muni.cz.  


Institut CEITEC MU přijal nový kariérní systém 

15. 5. 2019

Po dvou letech vnitřních diskusí, včetně konzultací s Vědeckou radou, byl s účinností od 1. dubna 2019 přijat nový kariérní systém. Tato norma formalizuje a upřesňuje principy, které jsou standardně aplikovány západními vědeckými centry působícími v oblasti věd o živé přírodě (life sciences). Kariérní systém ukončil praxi předávání pozice vedoucí/ho výzkumné skupiny a uvedl do praxe nástroje proti tzv. inbreedingu. Norma dále reguluje principy a předpoklady pro kariérní postup, rozvoj i změny kariéry pro všechny kategorie zaměstnanců institutu (např. z vědecké na technickou či administrativní). Čtěte více (článek je dostupný pouze v angličtině).


CEITEC MU hrdým nositelem HR Award

7. 1. 2019

CEITEC MU získal jako první výzkumný institut v České republice ocenění HR Excellence in Research, známé jako HR Award. Více zde
Další novinky najdete v anglickém jazyce