Realized projects at CEITEC MU

The Projects Administration Department ensures management and administration of national projects realised at CEITEC MU, including economic, administrative as well as reporting parts. It also provides administrative support during realisation of CEITEC MU international projects. Furthermore, it provides activities connected with the operation of Core Facilities at CEITEC MU.

1) REMAP - Regulace rostlinné meiózy a vývoj technologií k její manipulaci

Registration numberCZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000479
Grant schemeOperační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
Priority axe02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investment priority02.1.01 Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
Specific goal02.1.01.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků
Time period1. 1. 2017 – 31. 10. 2022
Funding96 941 549,56 Kč
Coordinator at CEITEC MUMgr. Karel Říha, Ph.D


2) RIAT-CZ

Grant schemeInterreg V-A Rakousko-Česká republika
Priority axePO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Funding providerEvropský fond pro regionální rozvoj
Time period:1. 9. 2016 – 31. 8. 2019
Project coordinatorProf. Michaela Wimmerová
Funding:€ 1 494 784
Main partners:Vienna Biocenter Core Facilities GmbH (VBCF) a CEITEC (MU a VUT)
Project partners:Vienna Biocenter Core Facilities GmbH (VBCF) (Koordinátor projektu)
Institute of Science and Technology Austria (IST Austria)
MU (CEITEC), VUT (CEITEC), FNUSA (ICRC); dále 12 „Strategických partnerů“


3) Protein Dynamics Centre

Grant schemeInterreg V-A Rakousko-Česká republika
Priority axePO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Fundign provider:Evropský fond pro regionální rozvoj
Time period:1. 9. 2016 – 31. 8. 2019
Project cooridnator:Mgr. Jiří Nováček, Ph.D.
Funding: € 898 782,24
Project partnersCenter for Advanced Bioanalysis GmbH (Koordinátor)
CEITEC MU


4) CIISB4HEALTH

Registration numberCZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776
Grant schemeOperační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
Priority axe02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investment priority02.1.01 Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
Specific goal02.1.01.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků
Time period1. 4. 2017 – 31. 3. 2021
Funding278 681 243,24 Kč
Coordinator at MUProf. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
Project partnerBiotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.