21,1 mil EUR

celkový rozpočet

323 vědeckých

zaměstnanců

36 výzkumných

skupin

Středoevropský technologický institut – Masarykova univerzita (CEITEC MU) je samostatným vysokoškolským ústavem, který vznikl na Masarykově univerzitě jako součást vědeckého centra excelence CEITEC – Středoevropského technologického institutu. CEITEC MU tvoří klíčovou část špičkové výzkumné infrastruktury, která byla vybudována v roce 2014 v areálu Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích a poskytuje špičkové vybavení a optimální podmínky pro základní, ale i aplikovaný výzkum zejména v oblasti věd o živé přírodě.

Hlavními prioritami CEITECu jsou mezinárodní rozměr výzkumné spolupráce a její mezioborový charakter. Propojujícím prvkem mezi vědními obory jsou především sdílené laboratoře, které vytváří optimální podmínky pro řešení multidisciplinárních otázek v oblastech strukturní biologie, genomiky a proteomiky, molekulární medicíny, neurověd, nanotechnologií a mikrotechnologií.

Výzkumné oblasti

Strukturní biologie

Program Strukturní biologie sdružuje výzkumné skupiny, které se zabývají studiem složité a fascinující choreografie života na buněčné, molekulární a atomové úrovni. Zobrazujeme detailní strukturu buněk, jejich funkčních oddílů, až na detail jednotlivých proteinů, nukleových kyselin a jejich komplexů. 


Genomika a proteomika rostlinných systémů

Výzkumný program Genomika a proteomika rostlinných systémů je zaměřen na porozumění vývojovým strategiím rostlin. Poznatky získané pomocí –omických přístupů, v kombinaci s našimi výzkumnými zkušenostmi v oblasti vývojové a stresové biologie rostlin, se následně využívají k rozvoji nových zemědělských, biotechnologických a biomedicínských aplikací.


Molekulární medicína

Cílem programu Molekulární medicína je prohloubit poznání základních molekulárních mechanismů řady nemocí, především rakoviny. Ve svém výzkumu se vědci programu zaměřují na různé typy leukémií a vybrané solidní nádory, zabývají se také mikroprostředím imunitních buněk, regulací transkripce, repertoárem B a T buněčných receptorů a významem modifikací RNA ve vrozené imunitě.


Výzkum mozku a lidské mysli

Program Výzkum mozku a lidské mysli byl vytvořen pro podporu spolupráce teoretických, experimentálních a klinických studií o mozku, od molekulární úrovně až po úroveň chování a úroveň kognitivní.
Pokročilé nano a mikrotechnologie

Oblast se zaměřuje na nanotechnologie materiálů a struktur obecně vhodných pro nanoelektroniku a nanofotoniku. Zahrnuje jak přípravu, tak i charakterizaci nanostruktur vykazujících unikátní vlastnosti, které umožňují kvalitativně nové aplikace.Více o výzkumu na CEITECu MU můžete nalézt ZDE

​​O CEITECu

CEITEC (Středoevropský technologický institut) vznikl v roce 2011 na pevných základech šesti významných brněnských univerzit a výzkumných institucí s dlouholetou historií.

Od doby jeho nedávného vzniku se daří budovat nejen regionálě významné vědecké centrum, a již nyní se řadí mezi špičkové evropské instituce.